Advies

Leven in mede-eigendom doet in de praktijk vaak problemen rijzen, ondanks de poging van de wetgever een zo sluitend mogelijk juridisch kader te creëren. Indien u geconfronteerd wordt met een juridisch probleem waaromtrent u een objectief advies wenst, kan u steeds op ons een beroep doen. Tevens kunnen wij in juridische assistentie voorzien op de algemene vergadering.

Naam: (*)
E-mail: (*)
Uw vraag: